تحقیق و توسعه

⇐ بهبود دهنده شاخص ویسکوزیته روغنها (بر پایه آلکیل متا اکریلات ها)

» دست یابی به فن آوری ساخت و تولید بهبود دهنده شاخص ویسکوزیته برای روغن ها و روانسازهای صنعتی درمقیاس آزمایشگاهی

مواد بهبود دهنده شاخص ویسکوزیته برای اعمال مزیت کاربرد چندمنظوره و وسیع تر کردن دامنه ی دمایی قابل استفاده در روغن های مختلف شامل: روغن های انتقال اتوماتیک، روغن های هیدرولیک با ویسکوزیته ایندکس بالا، روغن دنده، و دیگر روانسازها که برای مصارفی که شرایط آب وهوایی را تحمل می کنند، مورد استفاده قرار می گیرند.

در حالت ایده آل بهبود دهنده های شاخص ویسکوزیته، ویسکوزیته ی بالاتری را در دمای بالا و کمترین ویسکوزیته را در دمای پایین ایجاد می نمایند.

مواد اصلاح کننده ی شاخص ویسکوزیته مواد پلیمری محلول در روغن با وزن مولکولی بالا هستند.

 


⇐ دستگاه پايلوت بازيابي سيال واسط انتقال حرارت

» امکان سنجی فنی و اقتصادی بازیابی سیال واسط انتقال حرارت مستعمل در هیترایستگاههای تقلیل فشار گاز CGS

در ایستگاه های تقلیل فشار گاز CGS سیال واسطه انتقال حرارت استفاده می گردد که این سیال در هیتر تا حدود ۵۰ درجه سانتی گراد گرم می شود. پس از گذشت چند سال خواص سیال افت کرده همچنین عوامل ضدخوردگی آن مصرف می شوند. این موضوع منجر به خوردگی در هیترها گردیده که نشان دهنده لزوم تعویض سیال در مدت کوتاهتری می باشد.
به منظور جلوگیری از چنین پدیده هایی سیال باید در بازه هایی کنترل و تعویض گردد.

هدف از انجام این پروژه بررسی امکان بازیافت سیال به جای تعویض آن به گونه ای است که باعث خوردگی در هیترها نگردد. دستگاه در مقیاس پایلوت در ایستگاه تقلیل فشار خوراسگان نصب و راه اندازی گردید.

 


⇐ پروژه گازوئیل

» جداسازی پلیمرها از گازوئیل ضایعاتی و بازیافت آن درمقیاس آزمایشگاهی

گازوئیل دبنزینه، خارج شده از واحد بازیابی مواد که در اثر حرارت بالا سوخته و رنگ تیره ای دارد محتوی درصد بالایی از مواد آسفالتی است که در اثر حرارت بالا ایجاد گردیده است. در این پروژه مواد آسفالتی تیره رنگ از گازوئیل جدا گردیده و گازوئیل بازیافت گردید.

نوشتهٔ پیشین
فعالیت ها
keyboard_arrow_up